FOTO  Općina Ravno: Energetski lobi uništava proizvodnju hrane

Sve više ovo sliči na etničko čišćenje dvaju elektroprivreda, Elektroprivreda RS i Elektroprivreda HZ HB, koje koriste sliv rijeke Trebišnjice, jer se tako dobiva besplatno hidroakumulaciono jezero, a naknade od prikupljene vode se rapoređuju po po čudnom „običajnom pravu", a ne sukladno važećim zakonima. 

Poljopirvrednci, čiji su intezivni nasadi uništeni, obraćali su nam se više puta za pomoć, ali im općina Ravno ne može financijski pomoć niti ih obeštetiti, jer nas svjesno potkradaju nadležni iz EP HZ HB. Zbog toga smo prinuđeni podnijeti kazenu prijavu protiv Elektroprivrede HZ HB i odgovrnih osoba u Elektroprivredi od donošenja Zakona o izdvajanju i usmjeravnanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga  korištenjem hidroakumulacionih objekata „Sl. novine FBiH" br. 44/02  i Zakona o izmjenama i dopunama istog „Sl. novine FBiH" br. 57/09.  pa do danas, stoji u priopćenju općine Ravno.