U Neumu sutra počinje radionica o ulozi medija u reformi visokog obrazovanja u bih

Skup organizira Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) BiH u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i funkcioniranju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta“ koji finansira Austrijska razvojna agencija.
 
Pored novinara, predstavnika HEA-e i biroa za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH, Vlade RS-a i Federacije BiH, na radionici će učestvovati strani i domaći eksperti, univerzitetski profesori, među kojima su prof. dr  Mihael Kunczik, Univerzitet u Mainzu, prof.dr Besim Spahić, Fakultet političkih nauka Sarajevo, prof. dr Stjepan Malović i prof. dr Gordana Vilović, Sveučilište u Dubrovniku i mr. Ljubomir Zuber, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu. 
 
Cilj radionice je predstavljanje HEA-e i njenih aktivnosti, te unapređenje promocije koncepta osiguranja kvaliteta u bh. javnosti putem boljeg razumjevanja reformi u visokom obrazovanju u BiH i osiguranju kvaliteta s posebnim akcentom na europska iskustva u ovoj oblasti. 
 
Kako je visoko obrazovanje djelatnost od posebnog zanimanja za Bosnu i Hercegovinu i jedan od ključnih prioriteta u dokumentu Europskog partnerstva u procesu pristupanja evropskim integracijama, a kvalitet obrazovanja jedan od tri osnovna stuba Europskog područja visokog obrazovanja, u HEA-i vjeruju da će se dobrom suradnjom, kontinuiranom komunikacijom i sinergijskim djelovanjem ostvariti zajednički cilj - integracija BiH u  Europski prostor visokog obrazovanja.
 
(Fena)