FOTO  Pođimo u srce zemlje Hercegovine: Jama Dvogrla, Hrasno, općina Neum

Ekipa: Domagoj Laušić, Dražan Mimica, Grgo Puljas, Tonći Rađa, Vedran Tomaš (SDŠ, Split) Vodiči: Vide Raguž-Čolić (zs. Podkula) Stanislav Vukorep (Čapljina)

Na naslovnici: istraživačka ekipa ispred obiteljske kuće Vidike (Vide) Raguža (Čolić) i supruge Mande Raguž rođene Obad (drugi i treća s desna). Zahvaljujemo istraživačkoj ekipi, vodičima i domaćinima, obitelji Raguž. Posebno hvala gospodinu Tonći Rađa na susretljivošću i odobrenju objave fotografija na ovoj stranici!

Tekst i foto: rb-donjahercegovina.ba