Vijećnici Srbi: Osuđujemo napad na nogometaše Veleža srpske nacionalnosti

Razmatrajući Izmjene Statuta grada Mostara povodom Odluka Ustavnog suda BiH, a u vezi Statuta Grada Mostara, Klub vijećnika Srba usvojio je zaključak kako treba provesti Odluku Ustavnog suda BiH, te da su moguća dva rješenja donošenja Statuta Grada Mostara i to dogovorom nacionalnih zajednica i građana ili odlukom Visokog predstavnika.

Po mišljenju Kluba vijećnika Srba, prednost treba dati dogovoru, vodeći računa o zakonitosti i specifičnog položaja Grada Mostara.

Klub vijećnika Srba u Gradskom vijeću Grada Mostara zalaže se da ostane član 16. Statuta Grada Mostara o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih ili njegovi principi ako se bude mijenjao ukupan broj vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara.

Ako izmjene Statuta idu izvan Odluke Ustavnog suda BiH o tome će se Klub naknadno izjasniti kada se o tome bude raspravljalo. Klub smatra da je sjednicu Vijeća sa predloženim dnevnim redom za 42. sjednicu koja će se održati 20. 04. 2012. godine i to razmatranje Odluke Ustavnog suda BiH trebalo zajednički pripremiti na Kolegiju Gradskog vijeća.

Prateći i analizirajući izvješće sredstava informiranja, Klub Srba u Gradskom vijeću Grada Mostara osuđuje verbalni i fizički napad gospodina Mensuda Durakovića na nogometaše srpske nacionalnosti FK Velež Milana Kneževića i Slobodan Lakičevića na nacionalnoj osnovi, na dan pravoslavnog Vaskrsa.

"Nadamo se da je ovaj nemili događaj počeo iz drugih razloga, ali je činjenica da se razvio i završio na međunacionalnoj osnovi. Odgovornost gosp. Durakovića je time veća jer isti obavlja dužnost direktora Turističke zajednice Grada Mostara čija je djelatnost javna. Zabrinuti smo šutnjom organa i institucija koje su se trebale oglasiti povodom ovog nemilog događaja", kaže se na kraju priopćenja Kluba vijećnika Srba u Gradskom vijeću Mostara, koje je potpisao predsjednik tog Kluba, Neđo Prljeta.