Uprava Aluminija razočarana izjavom potpredsjednika FBiH Svetozara Pudarića

Javno je reagiranje, koje potpisuje direktor Društva Ivo Bradvica, osim Pudariću, upućeno i predsjedniku FBiH Živku Budimiru, potpredsjedniku FBiH Mirsadu Kebi, predsjedniku Vlade FBiH Nerminu Nikšiću, ministru energetike, rudarstva i industrije u Vladi FBiH Erdalu Trhulju te svim medijima.

U reagiranju stoji:

Poštovani,
javno reagiramo u svezi s Vašim posjetom Mostaru, a u pogledu izjave koju ste dali o Aluminiju d.d. Mostar, barem prema navodima iz medija, poradi koje smo istinski razočarani i u nevjerici jer, pokazali ste, nastavljate s ranijom praksom ponašanja i odnosa federalnih vlasti prema Aluminiju.

Prije svega, ukoliko ste željeli razgovarati o problematici Aluminija, s obzirom na Vaš visok položaj koji traži i povlači odgovornost u ponašanju i istupima, bilo bi logično i normalno taj razgovor obaviti u Aluminiju ili, ukoliko je Vaš cilj bio susret s predstavnicima sindikata Aluminija, očekivali smo kako ćete uistinu razgovarati sa zakonitim sindikalnim tijelom naše tvornice, a ne s nekim kvazisindikalcima s kojima ste, ne zanimajući se za druge, stupili u kontakt.

Što se, pak, tiče Vaše izjave o tomu kako je u Aluminiju d.d. Mostar najbitnije p reuzeti vlasnička prava kroza upravljačka prava i o tomu kako je nesporan udio državnoga kapitala, ali kako država s njime nikada nije upravljala, ističemo kako se u cijelosti slažemo samo u jednoj činjenici, a to je kako je nesporan udio državnoga kapitala u ukupnoj strukturi kapitala Aluminija d.d. Mostar.

Međutim, to što država nikada nije imenovala zastupnika državnoga kapitala u Nadzorno vijeće i u Skupštinu Aluminija d.d. Mostar, nije propust nikoga iz Aluminija, već mjerodavnoga ministarstva odnosno same države, a mi iz Aluminija svaki smo puta u tomu smjeru poštovali, u cijelosti, zakonsku proceduru i uvijek obavještavali mjerodavno entitetsko ministarstvo o sazivanju Skupštine i o svim drugim aktivnostima, i to pravodobno, a često i po dva mjeseca ranije, kao što je to bilo i u prigodi posljednje Skupštine (29. studenoga 2010. godine). Zbog čega, pak, mjerodavno ministarstvo nije reagiralo na naše obavještavanje, mi možemo samo pretpostaviti, ali je, na sreću sviju, zakonodavac predvidio i takovo stanje te smo mi, i u tomu slučaju, kao i u svakomu drugom, postupili sasma sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima i Zakona o privatizaciji.

Dakle, ne znamo što ste uopće podrazumijevali pod preuzimanjem vlasničkih prava kroza upravljačka prava, ali znademo zasigurno kako nitko iz Aluminija nikada nije osporavao udio države u ukupnoj vlasničkoj strukturi Društva, koja je, na kraju krajeva, registrirana u sudskomu registru još 1997. godine.

Poštovani potpredsjedniče FBiH, pošto je spomenuti sudski registar javnom knjigom, u koju ima pravo uvida svatko onaj tko ima pravni interes, predlažemo vam korisno odvojiti vrijeme, pogledati i proučiti taj registar prije no se odlučite na javne istupe, s ciljem prikupljanja svih bitnih podataka i izbjegavanja daljnjih ishitrenih izjava, nerazumijevanja i nesporazuma između entitetskih vlasti i Aluminija. Dapače, iskreno se nadamo kako je ovo bio nesporazum i Vaše nepoznavanje ključnih činjenica, a ne tendencija uperena prema Aluminiju, koja nikako ne odgovara niti Vašemu položaju niti Vašoj osobi.

Jednako tako, nadamo se kako ovo nije službenim stajalištem nove vlasti nego kako je riječ o Vašemu osobnom promišljanju, proisteklomu iz parcijalnih informacija i necjelokupnoga sagledavanja činjeničnoga stanja.

Na kraju, s obzirom na to da ste spomenuli i termin obespravljeni djelatnici, podsjećamo i Vas i svekoliku javnost na to kako je Aluminij prema svakomu pojedinom djelatniku izvršio sve svoje obveze, predviđene odredbama člana 143. Zakona o radu, a ukoliko uistinu ima ijedan djelatnik prema kojemu nije izvršena neka od zakonskih obveza, molimo putom svih medija neka nam se takov javi. Stoga, namjesto predznaka obespravljeni, upućujemo Vas na predznak obeštećeni djelatnici, koji je, u ovomu slučaju više sukladan Zakonu. To posebno napominjemo kako bi ranija, neosnovana politička haranga na Aluminij konačno bila prekinuta i da nova vlast odmah na početku shvati i spozna kako u Aluminiju ništa nikada nije urađeno protivno Zakonu.

Tim više što su prava negdanjih ili obeštećenih djelatnika bila dodatno regulirana i Sporazumom o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar koji je, nažalost, istekao 8. studenoga 2010. godine i koji danas više nije na snazi i to iz, nadamo se, i Vama poznatih razloga. Točnije, iskreno se nadamo kako barem znadete zbog koga ili zbog čega Sporazum nikada nije proveden, unatoč i jasnomu zaključku Skupštine FBiH iz srpnja 2009. godine, o tomu da se privatizaciju u Aluminiju ima završiti u roku od 30 dana i to potpuno u skladu sa Sporazumom.

S poštovanjem, 

direktor Društva Ivo Bradvica

 

dopis_potpredsjedniku_fbih_1_14.4.2011..jpg