U prošloj godini u Mostaru sklopljena 632 braka

Budući mladenci prijavljuju sklapanje braka u roku od najmanje 30 dana prije najavljenog datuma vjenčanja, što propisuje Obiteljski zakon FiB. Prije isteka tog roka sklapanje braka može biti odobreno samo izuzetno, kada za to postoje opravdani razlozi.

U Matičnim uredima u Gradu Mostaru odobren je tek neznatan broj sklapanja brakova prije isteka zakonskog roka,  u slučajevima kada je dokazana opravdanost skraćenja istog. U slučaju stupanja u brak maloljetnih osoba, odobrenje daje sud koji u izvanparničnom postupku može dopustiti sklapanje braka osobi koja je navršila 16 godina života, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Sud mora utvrditi da su maloljetni budući supružnici tjelesno i duševno sposobni za vršenje prava i dužnosti koje proističu iz braka i da je sklapanje braka u njihovom interesu.

Prijava za zaključenje braka građanima je dostupna putem Info-pultu Grada Mostara.

Budući mladenci, BiH državljani, uz zahtjev za sklapanje braka prilažu: rodne listove, uvjerenja o državljanstvu, fotokopije osobnih karata mladenaca i svjedoka te uvjerenja o slobodnom bračnom stanju.

U slučaju da je jedan od budućih bračnih partnera strani državljanin  potrebno je da podnese i dokaz da nema zakonskih smetnji za zaključenje braka sa BiH državljaninom.

U skladu s novom Odlukom  Gradskog vijeća Grada Mostara, naknada za vjenčanje radnim danima u službenim prostorijama iznosi  55 KM, ranije je iznosila 52 KM, dok  za vjenčanje neradnim danom iznosi 70  KM.

Ovisno o mjestu sklapanja braka, potrebno je platiti dodatnu taksu u iznosu od 35 KM kada se sklapanje braka obavlja u Centru za obuku - Stari Grad odnosno područnom uredu Jugoistok, a za sklapanje braka u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača ta naknada iznosi 75 KM. 

Za zaključenje braka izvan službenih prostorija, u terminu od 12-20 sati, petkom i neradnim danima  plaća se naknad u iznosu od 300 KM.

Čin vjenčanja van zgrada vlasništvo Grada se obavlja u ugostiteljskim i drugim sličnim zatvorenim javnim objektima na području Grada Mostara, čiju pogonost u svakom konkretnom slučaju utvrđuje matičar.

slobodna dalmacija