U Klubu Aluminij otvorena izložba uradaka akademske kiparice Mišele Boras

Posjetiteljima se s oduševljenjem obratila sama autorica, u ime Aluminija govorio je Zoran Zelenika, a kritički osvrt na izloške izrekao je Ivan Vukoja.

- U svojoj potrazi za izvornošću doživljaja sebe i svijeta, doživljaja koji nije posredovan i ustrojen zajednicom, društvom i kulturom, Mišela Boras vratila se djetetu u sebi, djetetu koje se, u međuvremenu, socijaliziralo, kultiviralo i educiralo te postalo umjetnicom po zvanju i zanimanju. Svjesna nemogućnosti povratka u stanje dječje bezuvjetne iskrenosti, Mišela ju pokušava dosegnuti barem na konceptualnoj razini. Stoga svoj ciklus naziva Iskreno šaranje, a to šaranje više nije pulsiranje kaotične dječje kreativnosti, nego je autentični likovni izraz samosvjesnoga umjetnika - kazao je, između ostaloga, Vukoja.

Mišela Boras rođena je 1983. godine u Čapljini, kiparstvo je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, u klasi prof. Nikole Vučkovića, a potom stiče diplomu i na poslijediplomskomu studiju kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Sarajevu. Članicom je Udruge likovnih umjetnika BiH i Udruge likovnih umjetnika En Face. Dosad je izlagala na šest samostalnih i na više skupnih izložbi, kako u zemlji, tako i u tuđinstvu. Dobitnicom je dvaju nagrada za kiparstvo.