Sve više djece obolijeva od leukemije

Sve više djece obolijeva od leukemije

Povodom povećanja broja oboljelih u mjesecu rujnu se nastoji upoznati javnost s hematološkim oboljenjima. Kako bi se ukazalo na ovaj problem, obilježio se Međunarodni dan CML-a, odnosno kronične mijeloidne leukemije, a prethodio mu je Svjetski dan svjesnosti o limfomu, oboljenju koje ima slične simptome kao obična prehlada. Ova bolest sama po sebi je stres za cijelu obitelj i s obzirom da u Mostaru ne postoji odjel dječje hematologije, roditelji su primorani s djecom odlaziti u druge centre na liječenje. Transplantacija je često jedan od preporučenih načina liječenja i pacijenti nerijetko odlaze u velike europske centre. Dodatni problem za oboljele od leukemije je postojanje listi čekanja, što znači da svi pacijenti nisu u mogućnosti pravovremeno dobiti lijek. "Bolest je užasan šok i treba imati svu moguću potporu na raspolaganju, od najbližih, psihologa, radnih kolega, cjelokupnog okruženja", istaknuo je Šunjić.

Zavod pokriva troškove

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kažu da troškovi liječenja ovih bolesti na razini županije idu na teret Zavoda. "Od 1. veljače donesen je pravilnik kojim je formirana nova liječnička komisija ZZO-a FBiH preko koje se pacijenti oboljeli od leukemije mogu upućivati izvan BiH na liječenje koje nije moguće provesti u bolničkim ustanovama unutar Bosne i Hercegovine", ističu iz Zavoda. Prije odlaska na liječenje u inozemstvo, komisija donosi odluku o prebačaju oboljelog u drugu zemlju.

Udruga "Zagrljaj"

Udruga oboljelih od limfoma i leukemije "Zagrljaj" jedna je od rijetkih na području našeg grada koja je na raspolaganju oboljelima od hematoloških oboljenja.
Udruga je trenutačno u jako teškoj situaciji. Za realizaciju bilo kakvih ozbiljnijih projekata potrebna su značajna sredstva kojih jednostavno nema. "Mi nemamo dovoljno sredstava ni za pokrivanje osnovnih troškova jer nam Grad i Županija u 5 godina djelovanja nisu dali nikakvu potporu", kazao je Šunjić. Financiraju se zahvaljujući donacijama za projekte koje nastoje realizirati. Udruga je dosad postojala zahvaljujući entuzijazmu aktivnijih članova, ali njezina sudbina je sve neizvjesnija. "Vrata naše Udruge su otvorena za sve ljude, bolesne, ali i one zdrave koji žele pomoći oboljelima", kazao je Šunjić.

Dnevni list