SUM domaćin trećeg rektorskog foruma JI Europe i zapadnog Balkana

SUM domaćin trećeg rektorskog foruma JI Europe i zapadnog Balkana
Na Drugom rektorskom forumu jugoistočne Europe i zapadnog Balkana u radu je sudjelovalo i Sveučilište u Mostaru, a Deklaraciju je potpisao rektor prof. dr. Zoran Tomić.

Sveučilišta s područja JI Europe potvrdili su želju da na osnovama ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja međusobno surađuju u području znanosti, visokog obrazovanja i transfera znanja. U tu svrhu sveučilišta su pokrenula postupak osnivanja Zajednice sveučilišta JI Europe i zapadnog Balkana u koju mogu biti primljeni i druga sveučilišta van ovog prostora. Zajednicom će upravljati Rektorski forum. Zajednica će razvijati Regionalnu platformu za suradnju na području znanosti, visokog obrazovanja i istraživanja. Posebna pozornost će se posvećivati podizanju kvalitete visokog obrazovanja, stvarat će uvjete za zajedničko jačanje kapaciteta u području znanosti, visokog obrazovanja i transfera znanja kao i racionalno korištenje raspoloživih resursa.

Zajednica će se posebno zalagati da države JI Europe i zapadnog Balkana izdvajaju više sredstava za financiranje znanosti te da ne budu manji od 1% bruto nacionalnog dohotka. Također Zajednica će poticati mobilnost nastavnika, suradnika, znanstvenika, istraživača i studenata. Podupirat će se načela otvorenog pristupa znanosti i istraživačkoj infrastrukturi. Podupirat će se započete i planirane aktivnosti u okviru Berlinskog procesa, osobito one koji se odnose na osnivanje i rad Istraživačke zaklade za JI Europu i zapadni Balkan.

„Treći rektorski Forum JI Europe i zapadnog Balkana održat će se na Sveučilištu u Mostaru. Na njemu će se razmatrati i Sporazum o osnivanju zajednice sveučilišta u kojem će se precizirati zajednički ciljevi, pravni položaj Zajednice, tijela i druga pitanja. Organizacijom trećeg foruma koordinirat ću ja kao rektor Sveučilišta u Mostaru zajedno sa rektoricama iz Beograda i Rijeke. Za nas je čast da smo dobili organizaciju i da ćemo na sveučilištu ugostiti oko 30 rektora. Deklaracija i Sporazum daju nove mogućnosti i važne su za našu strategiju internacionalizacije, ali i jačanje istraživačkih kapaciteta i mobilnosti", istaknuo je rektor Tomić nakon potpisivanja Deklaracije u Zagrebu.

sum.ba