Sudski spor koči početak radova na novoj zgradi Općinskog suda

... je najavljen početak izgradnje koja je trebala krenuti krajem veljače, no, do toga ipak nije došlo. Kako doznajemo, početak izgradnje zasad nije poznat zbog sudskog spora koji je pokrenuo jedan od nezadovoljnih sudionika tendera i ne zna se koliko dugo će biti tako, piše Dnevni list.

Sudski spor

Kako je za Dnevni list rekao Radenko Mirić, ministar pravosuđa HNŽ-a, jedina kočnica zbog koje se ne kreće u realizaciju projekta je jedan nezadovoljnik u dodjeli tendera.

Upravo zbog toga je odgođena svečana ceremonija potpisivanja ugovora koja je bila zakazana za 25. veljače ove godine. Jedan od sudionika tendera je pokrenuo sudski spor i Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće će pričekati da se očituje i Sud BiH povodom toga i, kad bude čista situacija, zakazat će se ceremonija potpisivanja ugovora.

-Sve druge stvari su dovršene i nema ništa sporno, samo se čeka na rješenje sudskog spora pa da se može krenuti s izgradnjom. Ovo je značajan projekt, ne samo za Mostar, nego i za cijelu županiju, i stalo nam je da se što prije realizira, kaže Mirić.

Koliko će se čekati na izgradnju nove zgrade, još nije poznato, ali to je već uobičajena praksa za Mostar.

Potpora norveške vlade

Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Mostara je prošle godine donijelo odluku kojom će se bez naknade dati zgrada bivše Četvrte osnovne škole u Mostaru na korištenje Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ-a za smještaj Općinskog suda u Mostaru.

Donošenjem ove odluke stvaraju se pretpostavke za obnovu i rekonstrukciju ratom devastiranog objekta bivše Četvrte osnovne škole, za čiju obnovu Grad Mostar do sada nije mogao osigurati sredstva.

Istovremeno, stvaraju se svi potrebni uvjeti za nesmetano i puno funkcioniranje Općinskog suda u Mostaru, u procesu reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, zbog čega ovaj projekt ima potporu vlade Norveške i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

Naime, vlada Kraljevine Norveške, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Grad Mostar i Općinski sud u Mostaru potpisali su memorandum o razumijevanju koji se odnosi na rekonstrukciju zgrade bivše Četvrte osnovne škole u Mostaru, u kojoj će biti smješten Općinski sud u Mostaru. Vlada HNŽ-a je potpisivanjem memoranduma obećala proračunom za 2012. osigurati milijun maraka za rekonstrukciju zgrade, a norveška vlada je, također, osigurala dva milijuna maraka, čime je i glavni investitor.