FOTO  Studijsko putovanje studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Klagenfurt - Beč

Tom prigodom studenti su posjetili Sveučilište u Klagenfurtu (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) i Ekonomsko sveučilište u Beču (Wirtschaftsuniversität Wien). Sveučilšte u Klagenfurtu je relativno novije, moderno visokoškolsko učilište dok je Ekonomsko sveučilište u Beču najveće sveučilište ekonomskog i poslovnog usmjerenja u Europi s izuzetno visokim stupnjem internacionalizacije i globalne prepoznatljivosti. Mostarski studenti su na oba sveučilišta srdačno primljeni i priređen im je poseban program posjeta. Pored upoznavanja sa sveučilištima domaćinima i obilaska njihovih kampusa, studenti su posebno informirani o studijskim programima na engleskom jeziku kao i ljetnim školama. Na Sveučilištu u Klagenfurtu imali su zadovoljstvo slušati i veoma interesantno predavanje prof. dr. Ralfa Terluttera na temu: ″Do They Gain or Do They Suffer? Brand Placements in 2D, 3D, and 4D Movies″. Gosti su također imali prigodu svojim austrijskim kolegama predstaviti Ekonomski fakultet i Sveučilište u Mostaru kao i grad Mostar.

Program putovanja ostavio je i dovoljno prostora za obilazak i razgledanje kulturno povijesnih znamenitosti Graza, Beča i, na povratku, Bratislave. Na kraju, može se reći da je to bilo veoma dobro pripremljeno, interesantno i nadasve korisno putovanje i nadati je se da će slična putovanja postati praksa i za buduće naraštaje studenata Ekonomskog fakulteta.

Inicijatori i organizatori putovanja bili su studenti Anto Jerković, Ana Franković i Ana Šuman. Osim Ekonomskog fakulteta i Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, projekt su financijski podržali i sponzori: Fis d.o.o. (Vitez), Bet live d.o.o. (Novi Travnik), AS Kramar d.o.o. (Ljubuški), Ceste Company d.o.o. (Kiseljak), EU Pal d.o.o. (Kiseljak), Caffe Terminus (Kiseljak), Mali Raj d.o.o. (Kiseljak) i Logotip d.o.o. (Široki Brijeg). Samo putovanje je organizirano i uspješno realizirano posredstvom turističke agencije Ventura Travel Agency (Travnik).

HERCEGOVINA.info