Što je lašmanija smrtonosna bolest koja se pojavila u Hercegovini?

Riječ je o rijetkoj bolesti koju prenose komarc i lašmanija je većini na ovim prostorima nepoznanica. Ova opasna bolest zabilježena je na našim prostorima  tek u zadnjih petnaestak godina.

Kako kažu stručnjaci radi o izuzetno opasnoj bolesti koja napada koštanu srž, izjeda je, i u većini slučajeva je smrtonosna.

Bolest prenose mali komarci, a vrijeme od uboda do pojave simptoma bolesti jako je dugo, pa i to predstavlja problem pri njenom dijagnosticiranju.

Što se tiče samog liječenja veoma je bitno na vrijeme otkriti lašmaniju, a sam proces liječenja traje i do godine dana.

Najviše su ugroženi ljudi koji žive u močvarnim područjima gdje su staništa komaraca prijenosnika bolesti.

HERCEGOVINA.info