FOTO  SPES najavljuje upise u programe za školsku 2014./2015. godinu

SPES najavljuje upise u programe za školsku 2014./2015. godinu
Više informacija o programima moguće je naći na internetu www.facebook.com/spes.mostar a upisi i prijave volontera održavaju se od 22. do 26. rujna u vremenu od 17:30 do 19:00 sati na adresi Centra SPES u Zagrebačkoj ulici na broju 8.