Skupština HT Mostar nije raspravljala o izmjenama članova Nadzornog odbora

Na Dnevnom redu, koji je bio opsežan, usvojen je dio odluka za koje je postojala skupština većina, a odluke za koje nije glasovala skupština većina bit će uvrštene u dnevni red nove Skupštine koja će biti održana u Mostaru, 4. kolovoza.

Na današnjem zasjedanju Skupštine nije bilo rasprave o izmjenama članova Nadzornog odbora koje je predlagala tzv. Vlada Federacije BiH.

Podsjetimo, nezakonito izabrana Vlada F BiH imenovala je privremene članove NO HT Mostar, te zatražila da se dopuni dnevni red današnje sjednice Skupštine ove kompanije točkom o zamjeni postojećih članova Nadzornog odbora, koji predstavljaju F BiH, novoimenovanim članovima, što nije prihvaćeno

Kako se privremeni članovi Nadzornih odbora, po Statutu komapnije i zakonu, mogu imenovati, tek ako postojećim isteknu mandati, do izbora novih, putem natječaj, što u slučaju aktualnih članova NO HT Mostar nije slučaj, aktualni članovi NO HT Mostar nedavno su podnijeli kaznenu prijavu, protiv nezakonite Vlade F BiH:

Namjera federalne paravlade je, preko novoimenovanih privremenih članova NO HT Mostar, smjeniti aktualnog direktora ove tvrtke Vilima Primorca i na čelo kompanije vratiti bivšeg direktora Stipu Prlića, protiv kojeg je ured Interpola u Sloveniji pokrenuo istragu zbog pranja novca.

F BiH u HT Mostar ima vlasnički udio od 50,1 posto, a THT Zagreb 39 posto. Za imenovanje direktora, po statutu kompanije potrebna je dvotrećinska većina. To znači kako platformaška, nezakonita vlast u F BiH ne može provesti svoj plan bez suglasnosti T-HT Zagreb.

Hercegovački portal Poskok.info danas je objavio kako su nezakonite vlasti u F BiH navodno zaprijetili predsjedniku uprave T-HT Zagreb Ivici Mudriniću da će provesti reviziju vlasničkog udjela T- HT Zagreb u HT Mostar, ukoliko ne podrži njihov plan o smjeni Primorca i dovođenju kompromitiranog Prlića na čelo HT Mostar.

Podsjetimo, u vrijeme dok je Prlić bio na čelu HT Mostar, ova je kompanija u godini dana potrošila enormnih 14 milijuna KM za marketing. U isto vrijeme dobit HT Mostar smanjena je za, čak tri puta. Nasuprot Prlićevoj rastrošnosti i sumnji, potvrđenoj Interpolovim zahtijevom, da je značajan dio tog novca, završio na Prlićevom privatnom računu u UniCredit banci u Ljubljani, stoje polugodišnji rezultati poslovanja HT Mostar, pod vodstvom Vilima Primorca, koji pokazuju rast prihoda od 11 posto i smanjenje rashoda od 14 posto.

( R. I. / Dnevnik.ba)