Sjeverni dio Mostara danas bez električne energije

struja radovi
struja radovi

Elektroopskrba Iz Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (JP-a EP BiH) i iz Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne (JP EP HZHB) izvješćuju da je elektroopskrba uredna.

Planirani radovi na mreži na području Mostara - radovi na dalekovodu Humi, Željuša, Potporim do Rujišta, u vremenu od 8:30 do 13 sati.

Na području Jablanice - radovi na mreži u Bijeloj, od 9 do 15 sati.