Seminar na temu: ''Zakon o zabrani diskriminacije''

Tim povodom u izjavi za Fenu pravni savjetnik Glavnog ureda OESS-a u Sarajevu Hajro Pošković kazao je kako će na seminaru biti riječi o Zakonu koji je relativno nov te o istoj vrsti zakona u susjednim zemljama kako bi se dobila cjelokupna slika o odredbama koje predviđaj ti zakoni.

Govoreći o najčešćim oblicima diskriminacije Pošković je kazao kako Zakon najčešće navodi diskriminaciju zbog spolne orijentacije, zbog političkog opredjeljenja, nacije, vjere, sindikalnog organiziranja, zdravstvenog stanja i diskriminaciju zbog invaliditeta.

"Različiti su razlozi zbog kojih se netko može naći u manjem ravnopravnom položaju u odnosu na druge. U našoj zemlji najčešće se javlja diskriminacija na nacionalnoj osnovi, diskriminacija povratnika i diskriminacija osoba s invaliditetom. Zakon govori o mjerama koje društvo i država mogu poduzeti kad je riječ o diskriminaciji", kazao je Pošković.

On je dodao kako Zakon o zabrani diskriminacije govori i o procesnim odredbama koje reguliraju način na koji se štiti pojedinac ili grupa koji su diskriminirani.

Seminar na temu spomenutoga zakona do sad je održan u Banjoj Luci, Sarajevu i Tuzli.

Fena