Sam Mostar ima 17 tisuća nezaposlenih

rade bosnjak
rade bosnjak
Na dnevnom redu našao se i financijski plan Službe za zapošljavanje HNŽ-a, te Fonda za zaštitu okoliša za 2016. Direktor ZZOHNŽ-a Rade Bošnjak kazao je da najveći rizik ustvari predstavlja rashodovna strana, upoznavši javnost da financijski plan Zavoda za 2016. iznosi oko 120.000.000 KM, te da je manji za 0,47 posto, piše Oslobodjenje.ba.

- Rashodovna strana uvjetuje prihodovnu, a prihodovna je sve rizičnija s obzirom na stanje u gospodarstvu i broj uposlenih, rekao je Bošnjak, koji je opet optimističan u pogledu realizacije planova.

Financijski plan Službe za zapošljavanje od 13.277.910 KM veći je za 4,4 posto u odnosu na 2015. godinu. Direktor Službe Vlado Čuljak kazao je da čak sedamdeset posto otpada na materijalno osiguranje nezaposlenih osoba. Prema njegovim riječima, trenutno je 34.000 građana HNŽ-a nezaposleno, od čega polovica otpada na sam Mostar.

Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša za 2016. iznosi 2.507.000 KM i veći je za dva posto u odnosu na 2015. godinu. Direktor Zavoda Jerko Pavličević izrazio je nadu da će u suradnji sa Vladom HNŽ-a uskoro početi promocija zaštite okoliša i realizacija zacrtanih projekata.

- Cilj nam je raditi na jačanju svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih potencijala, rekao je Pavličević, ukazujući na problem nerazumijevanja Fonda za zaštitu okoliša FBiH, koji je, prema njegovim riječima, zadržao dio sredstava, zbog čega je pokrenut i sudski proces.

Zastupnik SDP-a Amer Zagorčić u izjavi za medije kazao je da je ovim financijskim planovima opozicija dovedena pred svršen čin, te da su odluke dobili 24 sata prije sjednice.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura Marin Bago, koji je ukazao da ni u BiH, pa ni u HNŽ-u, ne postoje podaci o kvalitetu zdravstvene zaštite, te da se ona mjeri samo zadovoljstvom pacijenata. Zatražio je i izmjenu odluke o participaciji takozvane markice u zdravstvenoj zaštiti, napominjući kako je ona utemeljena na federalnoj odluci o participaciji, prema kojoj je iste oslobođeno 15 grupa.