Rektorica Ostojić: Akreditacijom se jača potencijal za suradnju s europskim sveučilištima

Rektorica Ostojić: Akreditacijom se jača potencijal za suradnju s europskim sveučilištima
...potvrda da Sveučilište ispunjava kriterije koji su usklađeni s europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju.

„Ovo je dugo očekivana i službena potvrda kvalitete našeg Sveučilišta, zajedničkog djelovanja svih fakulteta, svih djelatnika, sadašnjih i bivših studenata", naglasila je rektorica Ostojić u intervjuu za Večernji list komentirajući rešenje o akreditaciji.

„U praksi se ovime svakom našem studentu osigurava jednaka vrijednost diplome s ostalim europskim sveučilištima, a svim našim djelatnicima jača potencijal za razne oblike suradnje s europskim sveučilištima", navodi rektorica Ostojić.

Sveučilište u Mostaru dobilo je rješenje o institucionalnoj akreditaciji od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a na preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine. Preporuka je izdata na temelju mišljenja Povjerenstva stručnjaka u kojem sudjeluju predstavnici akademske zajednice, studenata, tržišta rada te međunarodni stručnjaci, a koje je imenovala Agencija./HMS/