FOTO  Realiziran projekt Vijeća mladih Grada Mostara: „Vozi, živi zdravo i parkiraj sigurno

Glavni koordinatori projekta bili su:
- Beglerović Edi ( član VMGM-a ),
- Sesar Darija ( član VMGM-a ),
- Idriz Haris ( predsjedavajući Skupštine VMGM-a ).

Prije realizacije projekta prikupljeni su podaci od svih članova Vijeća mladih Grada Mostara (koji su relevantni predstavnici mladih ljudi u Gradu Mostaru) te od članova biciklističkih klubova o najidealnijim mjestima za postavljanje parkirališnih mjesta za bicikla u Gradu Mostaru.

U dogovoru sa JU Srednjom mašinsko-saobraćajnom školom odlučeno je da učenici kroz praktičnu nastavu naprave parkirališna mjesta za bicikle, što su isti i učinili na jako profesionalan način.
Ovim potezom VMGM je ohrabrilo mlade učenike i omogućilo potrebnu praksu koja će im koristiti u zapošljavanju i budućem radu.

Parkinzi za bicikla su postavljeni na sljedećim lokacijama:

1. Kampus Univerziteta „ Džemal Bijedić"
2. Studentski Hotel Mostar, Trg Ivana Krndelja bb
3. Kod prostorija Vijeća mladih Grada Mostara- Ulica fra Ambre Miletića br. 30
4. Studentski dom u Vukovarskoj ulici
5. Sjeverni logor kraj novoizgrađenog vanjskog terena

Ovim projektom apeliramo na izgradnju biciklističke staze za sve građane grada Mostara kako bi svi korisnici bicikla kao prevoznog sredstva bili sigurniji u prometu