Proračun Mostara se kreše za 5 milijuna maraka?

Gradska uprava Mostar
Gradska uprava Mostar
Kako neslužbeno doznajemo, proračun Grada Mostara bi se trebao umanjiti za oko 5 milijuna maraka. Na kojim točno stavkama će se rezati još nije poznato, te u Gradskoj upravi navode kako će se umanjiti one proračunske stavke na kojima se mogne "najbezbolnije" uštedjeti. Neslužbeno doznajemo i kako će se određene proračunske stavke i povećati.
Odgođena sjednica

Proračun, koji su jednoglasno usvojili svi vijećnici, iako su prije toga tvrdili da je nerealan i prenapuhan, puni se znatno slabije od predviđenog. Toga su svjesne i gradske vlasti, te nadležni Odjel za financije i nekretnine radi na kresanju proračunskih sredstava. Ranije je potvrđeno kako se gradska blagajna ne puni predviđenom dinamikom, te da se slabije puni za nekih 17 do 20 posto.
U posljednje vrijeme načelnici i gradske službe su užurbano radili na rebalansu, a aktivnosti su zbog bajramskih blagdana bile privremeno smanjene. Nastavak se očekuje već danas, a planiran je i kolegij po tom pitanju.
Spominjano je i da će u petak biti održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo o ovoj tematici, no ista je odgođena budući da nije pripremljen radni materijal za rebalans proračuna. Za slabo punjenje proračuna, zbog čega je potrebno hitno uraditi rebalans, dovelo je i to što se nisu uspjele prodati nekretnine u vlasništvu grada, a od čega su već bila uplanirana prihodovna sredstva. Riječ je o odmaralištu u Gradcu, nekoliko stanova, poslovnih prostora...
Od prodaje istih gradske vlasti su planirale dobiti značajna novčana sredstva čime bi se napunila blagajna. Također, pri pravljenju proračuna računalo se i na sredstva prikupljena od iznajmljivanja poslovnih prostora u vlasništvu grada. Isto nije realizirano jer zakupci poslovnih prostora duguju Gradu više od pola milijuna maraka.
Zanimljivo je da je za ovu godinu od te stavke planirano 2,800.000, a godinu ranije bilo je svega 800.000 maraka.

Nerealan proračun

Potom je za stavku naknada po osnovi zauzimanja javnih površina planirano 1,6 milijuna, dok je ista lani iznosila 400 tisuća. Nadalje, od komunalne naknade je planirano 2,650.000, dok je prošle godine bilo 1,250.000. Možda je najnerealnije bilo u kapitalnim grantovima gdje je planiran prihod od čak 5,680.000, a ista stavka je godinu dana ranije iznosila nulu. Isto tako, računalo se da će se po osnovi naknade od građenja i građevinskog zemljišta realizirati devet milijuna, dok je prošle godine realizirano svega 2,856.000 maraka. Svi ti podaci govore da se nerealno radio proračun i da je pod hitno potreban rebalans.

Pišu: Ivana Previšić i Dalibor Drlje/dnevni list