Predstavnici Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara u posjeti Tuzlanskom univerzitetu

... rektor Ahmed Džubur s prorektorima Senadom Rahimićem Đulsom Bajramović, Majom Popovac, Anerom Žuljevićem i generalnim tajnikom Zoranom Kazazićem.

Rektor Univerziteta u Tuzli upoznao je goste o trenutnim aktivnostima koje provodi Tuzlanski univerzitet, posebno o pripremama za eksternu evaluaciju - kao uvjet za akreditaciju Univerziteta, izradi idejnog projekta za kampus Univerziteta i postepeni prelazak fakulteta u bivšu kasarnu.

Ahmed Džubur, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" iz Mostara, istakao je da nisu slučajno izabrali Univerzitet u Tuzli kao prvi univerzitet koji će posjetiti jer ga doživljavaju kao rekspektabilan univerzitet s dugom tradicijom sa stanovišta integracije i primjene Bolonjskog procesa, kao prvog integriranog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

"Univerzitetu Džemal Bijedić također predstoji integracija i akreditacija univerziteta i razmjena dragocjenih iskustava bi bila od velikog značaja za aktivnosti", istakao je rektor Univerziteta "Džemal Bijedić".

Prorektori obaju univerziteta su iskazali spremnost za razmjenom iskustava i uzajamnu pomoć u njihovom domenu djelovanja. Unapređenje suradnje između Univerziteta "Džemal Bijedić" i Univerziteta u Tuzli i izrada i realizacija zajedničkih projekata kako na prostorima Europske unije tako i na međunarodnom planu su daljne smjernice djelovanja dvaju univerziteta.

Rektor Enver Halilović smatra da Univerzitet u Tuzli ima brojne prednosti kojima može poslužiti kao primjer drugim visokoobrazovnim ustanovama.

"Primjer drugima možemo biti u pogledu pravnih i akademskih pitanja, načina odnosa i realizacija naučnoistraživačkih radova, povezanosti istraživanja s privredom i sa sredinom, povezanosti Univerziteta s lokalnom zajednicom i u svim onim segmentima koji Univerzitet u Tuzli čine univerzitetom danas. Zahvaljujemo na posjeti, veoma cijenimo što ste prvo došli u posjetu na Univerzitet u Tuzli. S naše strane stoji spremnost za sve vidove naše saradnje", rekao je rektor Univerziteta u Tuzli.

(Fena)