FOTO  Predstavljanje knjige 'Javni kultovi ikona u Dalmaciji'

crkvene ikone
Promocija će se održati u petak, 24. studenoga 2017. godine, s početkom u 12.00 sati u amfiteatru Gabrijel Jurkić (br. 21) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Knjigu će predstaviti dr.sc. Antun Karaman, red. prof. i dr.sc. Tatjana Mićević Đurić, doc., a moderator promocije je Beat Čolak, asist.

Knjiga dr. sc. Zoraide Demori Staničić „Javni kultovi ikona u Dalmaciji" prva je knjiga o toj temi objavljena u Hrvatskoj. U njoj je na znanstveno utemeljen način obrađen bogati korpus ikona nastalih od 13. do 19. stoljeća, a ujedno je protumačena uloga što su je ikone imale u vjerskom i kulturnom životu Dalmacije.