FOTO  Otvorena samostalna izložba mlade mostarske slikarice Đenite Kuštrić

Otvorena samostalna izložba mlade mostarske slikarice Đenite Kuštrić

- Đenita u svojim radovima koristi različne tehnike, građu i medije, od crteža i kolaža odnosno rekolaža i dekolaža, preko fotografije i videa, do instalacija i intervencija u prostoru. Premda nam kontekst onemogućuje tekst koji bi sadržajnije i opširnije govorio o pojedinim Đenitinim radovima, kroza njihovo samo nabrajanje i imenovanje nude nam se prolazi u sadržajna, vizualna i značenjska polja, na koja se ti radovi referiraju i daje naslutiti u kojim stilsko-poetskim koordinatama nastaju i traju: Zapisi (instalacija kolažiranih crteža), Kvadrat (instalacija načinjena od 250 preslikanih kvadratnih razglednica), Premišljanja (video instalacija), (N)i (video rad), Špijunka I i II (video zapisi), Ključanice (serija fotografija), Autoportret (fotoinstalacija), Razbijanje monolita (skup interventnih instalacija), Vidik i Okular ( video radovi) – zapisao je, uza ostalo, u osvrtu na Đenitine radove likovni kritičar Ivan Vukoja.

Đenita Kuštrić rođena je 1986. godine u Mostaru, a nakon stečene diplome na Odjelu likovnih umjetnosti pri Nastavničkomu fakultetu mostarskoga sveučilišta Džemal Bijedić, slikarstvo je magistrirala na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Sarajevu. Članicom je Udruge likovnih umjetnika BiH, a dosad je izlagala u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Skoplju.

Izložba ostaje otvorenom dva tjedna, a ulazak u Klub Aluminij tradicionalno je besplatan.

Aluminij