Od 460 djece u mostarskim vrtićima, 130 trebalo logopeda

dijete se igra
dijete se igra

... njihovim roditeljima, piše Vecernji.ba.

Na tretmanu više od 400
"Prošle godine smo uspjeli angažirati i logopeda jer je 130 djece trebalo logopedski tretman. Mnoga od te djece su bila na popisima čekanja za logopeda i angažman istog u vrtiću je bio olakšica roditeljima. Ove godine smo se prijavili na natječaj Zavoda za zapošljavanje gdje smo tražili rehabilitatora, defektologa i psihologa. Roditeljima je jako teško izlaziti s posla tako da je nama vizija da napravimo stručni tim od različitih profila kako bi djeca dok su u vrtiću imala zadovoljene sve tretmane", kazala je Danijela Kegelj, ravnateljica JU "Dječji vrtići" Mostar.

Trenutačno u Službi za psihofizičke i govorne poteškoće Doma zdravlja Mostar rehabilitira se više od 400 djece, a da su potrebe znatno veće, govori i podatak da je lista čekanja šest mjeseci. Naspram broja djece koja trebaju usluge logopeda, u Mostaru je evidentan nedostatak. "Naša služba ima pet logopeda, zatim postoji logoped u Osnovnoj školi za djecu s posebnim potrebama, potom logoped u centru Los Rosales, zatim u vrtiću "Sunčani most" i u JU "Dječji vrtići". Na ovoliki broj djece trebalo bi biti dvostruko više logopeda kako bi zadovoljili minimum da djeca dolaze jednom tjedno, a standard je dva puta", kazala je prof. logoped Ivana Šimić Šantić iz Službe za psihofizičke i govorne poteškoće DZ Mostar.

Povećana svijest
Kao jedan od razloga povećanja broja djece koja trebaju logopeda Šimić Šantić navela je činjenicu da su roditelji osvješteniji, više svoju djecu vode logopedu. "Ne može se govoriti o povećanju te populacije, npr. mucanja je uvijek bilo samo što se sada ljudi na vrijeme javljaju, prepoznaju poteškoće, tu su i odgojiteljice u vrtiću koje ukazuju na problem da se prije reagira što rezultira time da je veći broj djece koja traže usluge logopeda", naglasila je. Nema podatka koliko je djece koja trebaju logopeda jer se evidencija o tome uopće ne vodi. Postoje podaci samo za djecu koja se jave u Službu.