Najava: Velika samostalna izložba akademske slikarice Ljiljane Rajković u Galeriji Aluminij

Najava: Velika samostalna izložba akademske slikarice Ljiljane Rajković u Galeriji Aluminij
Ciklus je uokviren pod imenom Integro art, a program otvorenja otpočet će u 18 sati.

Treba znati kako je Integro art odnosno Ujedinjene vizije znanosti, umjetnosti i filozofije ujedno nazivom ovoga slikaričina ciklusa, ali i njezina doktorskoga rada. Srž toga rada i ovih tridesetak djela velikoga formata, koje će Rajkovićka predočiti mostarskomu kulturnom općinstvu u izložbenim prostorima Galerije i Kluba Aluminij, prožima istovjetna, jedinstvena tema, zajednički su nastajali i razvijali se, ponekad prvo slika pa onda opis, a ponekad obrnutim slijedom.

- Riječ je o interdisciplinarnomu umjetničkom projektu, čijim je krajnjim ciljem uspostava nove integrirane umjetničke slike, obilježene svojevrsnim stvaralačkim transpersonalnim iskustvom - komentira nam slikarica koja ujedinjuje tradicionalne i suvremene slikarske tehnike i tehnologije te vizualno predočava širok tematski dijapazon koji je, u svojoj podlozi, obilježen različnim spoznajnim sferama, od otkrića suvremene znanosti, posebice fizike, do zamisli novih teorija i filozofije.

- Slikama nastojim predočiti skrivene dimenzije stvarnosti (materiju, prostor-vrijeme, akashe polja, matriks silnice, simetriju i savršene strukture kristala), poentirane u takozvane kozmičke pejzaže - domeće Ljiljana Rajković, o čijem je radu izvrsno mišljenje iskazao hrvatski znanstvenik svjetskoga glasa dr. sc. Davor Pavuna, koji će i otvoriti izložbu u Aluminijevoj galeriji u Mostaru. Pavuna ističe kako umjetnica u svojoj viziji, koja je po definiciji osobnom, daje nove semantičke dimenzije znanstvenim činjenicama te ih umjetnički projicira na osoban-univerzalan način.

U svojemu, pak, stručnomu osvrtu, hrvatski akademik dr. sc. Igor Fisković također širi kritičku misao, objedinjujući Rajkovićkin znanstveni uradak i njezino umjetničko stvaralaštvo.

- Ishode istraživanja sistematizirala je i izložila na primjeren način, s razdiobom na pojedine cjeline koje logično slijede zahvaćenu temu. Pokazala je dobro snalaženje u istraživanju, kao i u interpretaciji izabrane građe, a po primjerenoj metodologiji znanstveno-istraživačkoga rada, cjelovitosti obradbe dostupnih izvora i nadopunama proizišlim iz osobnih saznanja i osobnoga umjetničkog stvaralačkog impulsa, dokazala je relevantnost i životnost odabrane teme - naglasio je Fisković, procjenjujući kako će Rajkovićkin doprinos znanosti i umjetnosti pripomoći razvitku i širenju umjetnosti i na razinama koje su u našoj suvremenosti bile zanemarene.

Inače, Ljiljana je Rajković rođena 1950. godine u Mostaru, slikarstvo je diplomirala 1976. na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je završila i poslijediplomski studij Kvant-art. Na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje danas predaje na Studiju povijesti umjetnosti, doktorirala je na temi Integro art. Dosad je imala više skupnih i samostalnih izložbi u zemlji i u tuđinstvu (Beč, Mostar, Pisa, Rim, Sarajevo, Zagreb...), a bila je i sudionicom više međunarodnih znanstvenih skupova iz područja povijesti umjetnosti.