MUP HNŽ: Provjera statusa dokumenata putem službene stranice MUP-a HNŽ

mup hnž
mup hnž
...da je omogućeno korištenje nove usluge za građane , a vezano za provjeru statusa isprava putem službene stranice MUP-a HNŽ.

Za prikaz trenutnog statusa zahtjeva potrebno je u desnom dijelu stranice odabrati „Provjera statusa zahtjeva" , unijeti JMBG ( jedinstveni matični broj) te broj zahtjeva kojeg je stranka dobila na potvrdi prilikom podnošenja zahtjeva. Također , upisuje se isti sigurnosni kod koji se nudi u aplikaciji.