Mostarski teatar mladih na Vikendu aktivizma u Banjaluci

Mostarski teatar mladih na Vikendu aktivizma u Banjaluci

Ansambl Mostarskog teatra mladih sudjelovat će na Vikendu aktivizma u Banja Luci, gdje će u nedjelju, 18. kolovoza, u Socijalnom centru u 11 sati izvesti predstavu Ričard III.

"Predstava 'Ričard III', rađena po Shakespeareovoj drami, priča je o nama i našim Ričardima s jasnim stavom prema njima i pozivom na otpor i suprotstavljanje svim Ričardima oko nas", priopćeno je Mostarskog teatra mladih.

Vikend aktivizma u Banjaluci održava se u organizaciji "Oštre nule", nevladina, neprofitne organizacije otvorenog tipa.