Mostarski PTSP: Imaš marku za pive?

Ovo je članak o osobi koja je psihički oboljela od posljedica rata, a loš zakon omogućuje da on provodi dane na ulici. Nazvat ću ga Damir. Damir je osoba koja boluje od posljedica rata. Vjerovatno je u pitanju PTSP, ali nisam doktor, niti sam vidio njegov liječnički karton.

Ali sam siguran da je psihički bolestan i da se ne liječi. Svaki dan provodi ispred trgovine zaustavljajući ljude i tražeći od njih „jednu marku za pive“. Nažalost većina ljudi ga poluša. Oni mu daju marku iz straha jer znaju da je psihički bolestan i boje se odbiti ga. Ne znaju šta bi se moglo desiti ako ga odbiju. Hoće li ih napasti? Svi stanovnici ulice u kojoj on stanuje su svjesni toga i svi mu udovolje kad traži marku. Pojedini stanovnici, umirovljenici (75 i 85 godina), su mi potvrdili da mu uvijek daju marku jer se boje da će ih napasti.

Socijalno dozvoljava da on tako provodi dane na ulici i potencijalno ugrozi život ljudima. Naš zakon je loš i oni ga radi tog zakona ne mogu smjestiti u odgovarajuću ustanovu. Malo sam se raspitao i saznao da „naš Damir“ ima polubraću i polusestre. Osobe koje će naslijediti njegov stan nakon njegove smrti. Socijalno je jednom pokušalo da ga smjesti u ustanovu zatvorenog tipa, ali su naišli na problem ko će to financirati. Da bi se naš Damir smjestio u odgovarajuću ustanovu neko mora snositi troškove liječenja – njegovi polubraća i sestre to ne žele, a ne žele se ni odreći stana koji socijalno traži za njegovo liječenje. Kad sagledamo situaciju mislim da bi se sud tu trebala uključiti i donijeti neku odluku na dobrobit stanara.

Zar treba doći do ozbiljnog incidenta kako bi se njegov problem riješio? Ako bi neko i bio napadnut s njegove strane, da li bi pred sudom njegovi bližnji odgovarali jer mu nisu omogućili liječenje? Oni odbijaju njegovo liječenje radi stana koji posjeduje. Ne žele iz svog džepa dati novac za njegovo liječenja, a socijalno ne želi platiti to liječenje ako ne dobije njegov stan. Taj novac je uvijek problem, ali ovdje se mora hitno naći neko riješenje dok neko nije stradao. Zakon je jasan i mora se poštovati. Ali mora se i naći način da Damir ode na liječenje. Pošto je zakon jasan imaju samo dvije opcije: ili će njegova polubraća i polusestre plaćati za njegovo liječenje, ili će se stan oduzeti i pokloniti socijalnom, a socijalno će snositi troškove liječenja.

Moraju li se ugrožavati tuđi životi radi interesa 4-5 osoba?

Preuzeto sa:.mostarski.net