Mostar: Zasjedala skupština Razvojne banke Federacije BIH

Prvom odlukom o povećanju vlasničkog kapitala na teret rezervi kapitala, vlasnički kapital banke povećan je za 4.870.840,62 KM. Ovo povećanje kapitala izvršit će se na teret dijela rezervi kapitala iz osnova raspoređene dobiti u vlasnički kapital banke. Nakon izvršenja umanjenja i prijenosa kapitala u ovom iznosu rezerve kapitala banke po osnovu raspoređene dobiti iznose 2.120.573,52 KM, stoji u priopćenju Ureda za odnose s javnošću federalne Vlade.

Drugom odlukom vlada je povećala vlasnički kapital za 15 milijuna KM, tako da visina poslovnog udjela Federacije BiH u Razvojnoj banci Federacije BiH sada iznosi 130 milijuna KM.

Fena