Mostar: Utjecaj ekrana na mozak

Mostar: Utjecaj ekrana na mozak
Predavanje ima za cilj upoznati roditelji i stručnjake, koji rade ili će raditi s djecom, s opasnostima prekomjernog i preranog korištenja današnje tehnologije. Ekrani, kojima su djeca od najranije dobi okružena, mogu biti podloga za razvoj autizma, poremećaja pažnje i govora, kao i poteškoća u učenju.
Program počinje u 11.30 sati u amfiteatru Vjekoslav Klaić (amfiteatar 13) na Filozofskom fakultetu.

Nakon uvodnih pozdrava uslijedit će izlaganje gosta predavača:
Ankica Baković, psiholog- ECP psihoterapeut, Coach-NFB terapeut.