Mostar uskoro član eurpskog pokreta BiH

Tema razgovora bila je suradnja Europskog pokreta u BiH i Grada Mostara, a predsjednik EP u BiH Praštalo je kazao kako cijeneći aktivnosti gradonačelnika i Gradske uprave Mostara ne može se govoriti o europeizaciji bosanskohercegovačkog društva bez Mostara.

Bešlić i Praštalo su razgovarali o različitim oblicima suradnje i partnerstvu, a dogovoreno je da ukoliko Gradsko vijeće Mostara pozitivno odluči o tome, Grad Mostar će postati i službeno partner Europskog pokreta u BiH.

          Trenutno EP u BiH, čije je sjedište u Zenici, ima 21 punopravnog člana i partnera od lokalnih zajednica. Uskoro će kao 22 član postati općina Kiseljak, a idućeg mjeseca i Brčko kao 23 punopravni član.

Također, EP u BiH je punopravni član međunarodne mreže europskih pokreta čije je sjedište u Briselu. Čak su 43 države članice te mreže, a osim država članica europske unije, članice mreže su i Švicarska, Rusija, Turska, Hrvatska, Srbija.

          Europski pokret u BiH partner je svih razina vlasti u BiH , od državnog preko entitetskog i županijskog do lokalnog. Pored lokalne zajednice u Europskom pokretu u BiH zastupljene su i neke od najznačajnijih bh kompanija.

          Gradonačelnik Bešlić i predsjednik Europskog pokreta u BiH Praštalo su tijekom sastanka su primili i pozdravili vijest kako je Vijeća europske unije za pitanje pravde i unutarnjih poslova donijelo odluku o liberalizaciji režima viza za državljane Bosne i Hercegovine.