FOTO  Mostar: Sveučilište domaćin projekta MD.net

Mostar: Sveučilište domaćin projekta MD.net

Tijekom trodnevnog boravka sudionika u projektu InterregMediteran MD.net "Kada brand susreće narode" Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet organizirao je sastanak upravnog odbora projekta u Mostaru u utorak, 11.6.2019. godine.

Voditelj projekta, docent dr.sc. Jurica Primorac, te ostali članovi projektnog tima sa Sveučilišta u Mostaru ovom prigodom ugostili su ostale partnere u projektu iz Italije, Portugala, Francuske, Grčke, Albanije, Slovenije, Hrvatske i Cipra.
Na sastanku se razgovaralo o rezultatima dosadašnjih aktivnosti, gdje su u svakoj projektnoj regiji identificirani različiti oblici kulturnih prostora, tradicionalnih običaja, festivala te jela povezanih s mediteranskom prehranom. Sama mediteranska prehrana, prema definiciji, ne uključuje samo hranu, nego i sve druge običaje povezane s tom hranom, i to od uzgoja, pripreme, samog recepta, pa sve do specifičnog posuđa i konzumacije koja se najčešće obavljala u krugu obitelji i predstavljala je vrijednost veću od samog zadovoljavanja primarnih potreba.

Danas se, posebice u modernom, zapadnjačkom društvu, ovakvi oblici prehrane postepeno gube. Projekt ima za cilj promovirati mediteranski životni stil, sačuvati ga od nestanka te ga zaštititi poveljom UNESCO-a na svim teritorijama Mediterana. Od svih projektnih partnera samo Slovenija, Albanija i Bosna i Hercegovina još uvijek nemaju mediteransku prehranu pod zaštitom UNESCO-a kao nematerijalnu kulturnu baštinu čovječanstva. Stoga je cilj do okončanja projekta 2022. godine pokušati zaštititi mediteransku prehranu i u ovim regijama Mediterana.


U suradnji s Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD", u okviru projekta „TALIA- Izdvajanje područja i teritorija vodećih na polju razvoja vrhunskih inovacija", organiziran je i međunarodni seminar „Mediteranska prehrana&kreativna industrija - od UNESCO-vog nasljeđa nematerijalne kulture do aktivnog i kreativnog faktora održivog rasta" dana 12.06.2019. u Etno selu „Herceg". U skladu s ciljevima projekta seminar se nastavio degustacijom lokalnih jela, prikazom folklornih plesova Hercegovine, a organiziran je i izlet do slapova Kravica i vinarije Nuić.
Naši djelatnici su skupa s ostalim partnerima sudjelovali i na konferenciji „Made in MED in Balkans", IPA kapitalizacijskom događaju u Sarajevu, održanom 13.06.2019. u organizaciji Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.