Mostar: Radionica o EU fondovima i EU projektima | Hercegovina.Info

Mostar: Radionica o EU fondovima i EU projektima

Mostar: Radionica o EU fondovima i EU projektima
Od 1996. godine, Europska unija je uložila preko 3,5 milijardi eura za neposredne i strateške potrebe građana Bosne i Hercegovine.

Želite li biti jedan od pokretača ideje za koju možete dobiti nepovratna sredstva?
Kako olakšati pristup EU fondovima?
Koji su prvi koraci?

Pitajte stručnjake!

Udruga za regionalni razvitak u BiH u suradnji sa Regionalnom agencijom za održivi razvoj organizira radionicu na temu povlačenja EU fondova, s naglaskom na ADRION transnacionalni program 2014-2020., zatim IPA Program prekogranične suradnje HR-BIH-MNE 2014.-2020. te nacionalne natječaje i kreditne angažmane. Polaznici će kroz radionicu obraditi vlastitu projektnu ideju i uz potporu stručnjaka napraviti osnovu projekta.

Po završetku radionice svaki polaznik će dobiti
POTVRDU O USPJEŠNOM SUDJELOVANJU NA STRUČNOJ RADIONICI.

Radionica se održava u Mostaru, Hotel Mostar 16.03.2018.godine

RADIONICA O EU FONDOVIMA I EU PROJEKTIMA

Ciljevi edukacije:

• Upoznavanje polaznika o načinu pristupanja i sudjelovanja u programima i fondovima Unije namjenjenih za Bosnu i Hercegovinu,
• Upoznavanje s načinima i oblicima strateškog planiranja kao podloge za pripremu projekata,
• Uvid u samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje popunjavanje prijavnice, projektne dokumentacije, izradu projektnih prijedloga, plana aktivnosti, proračuna projektnog prijedloga i pregled natječajnih procedura. Naglasak će biti na odabiru prihvatljivih projekata za ADRION transnacionalni program 2014-2020., IPA Program prekogranične suradnje Srbija-BiH 2014.-2020. i nacionalne natječaje
• Informacije o mogućostima kreditiranja od strane razvojnih banaka

Kome je namijenjena edukacija?

• Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,
• Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
• Trgovačkim društvima,
• Financijskim institucijama,
• Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
• Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
• Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati sa mogućnostima crpljenja bespovratnih sredstva iz EU,
• Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem,
• Ostalim učesnicima zainteresiranim za ovu temu

PROGRAM RADIONICE
Hotel Mostar, 16.03.2018.


9.00-9.30 Prijava sudionika

9.30-9.45 UVODNI POZDRAV

1. DIO RADIONICE

9.45- 10.15 EU fondovi i programi,
• Detaljne informacije o crpljenju EU sredstava
• EU fondovi namijenjeni Bosni i Hercegovini
• EU programi namijenjeni Bosni i Hercegovini

Detaljne informacije o nadolazećim natječajima i projektima višemilijunske vrijednosti, te kako uspješno aplicirati na iste:

10.15- 10.45 IPA program prekogranične saradnje Srbija- BiH 2014. - 2020.
Predavanja: gđa. Iva Kuprešak, gđa. Jelena Vidović
• Programski okvir, prioriteti i aktivnosti, budžet,
• Prijava na natječaj.

10.45-11.15 Adrion transnacionalni program 2014. - 2020.
• Programski okvir, prioriteti i aktivnosti, budžet,
• Prijava na natječaj.

11.15-12.00 Primjeri iz prakse i način bodovanja natječajne dokumentacije (analiza i usporedba primjera odobrenog projekta i projektne ideje koja nije odobrena za implementaciju) .

12.00-13.00 Diskusija/ pitanja i odgovori

13.00-14.00 Stanka za ručak


2. DIO RADIONICE

14.00- 14.30 Od ideje do projekta ( analiza i sastavljanje logičke matrice)

14.30- 15.00 Praktični rad u grupama

15.00- 15.30 Stanka za kavu

15.30- 16.30 Praktični rad u grupama (nastavak)

16.30-17.00 Pitanja i odgovori

 

POTVRDA DOLASKA

 Molimo da potvrdite svoj dolazak uplatom kotizacije u iznosu od 195,00 BAM na račun Udruge za regionalni razvitak u BiH otvoren kod UNICREDIT BANKE, s naznakom “EU fondovi-radionica“;  broj žiro računa: 338 270 225 091 6559.

Popunjenu prijavnicu i presliku potvrde o uplati kotizacije dostavite najkasnije do 10.03.2018. na slijedeći kontakt:

E-mail: [email protected] (Anita Lučić, asistentica Udruge za regionalni razvitak u BiH)

·         Sudionici će primiti  POTVRDU o uspješnom sudjelovanju na stručnoj radionici

  • Sve dodatne informacije raspoložive su pozivom na broj +387 63 903 910 ili slanjem upita na e-mail: [email protected]
  • Cijena: 195,00 BAM, uključeni radni materijali, ručak i topli napitak
  • Rane prijave do 08.03. imaju nižu cijenu za 20%, a prijeve do 15.03.2018. godine 10%. Cijena za neuposlena fizička lica i studente je 99 KM.

  • Otkazivanje: Nakon uplate otkazivanje nje moguće. Moguće je zamijeniti prijavljenog sudionika uz prethodnu najavu