Mostar: Poziv za sudjelovanje u akciji proljetnog čišćenja i uređenja Grada Mostara

Odvoz i deponiranje  prikupljenog otpada  na gradsku deponiju "Uborak"bit će besplatan.Prikupljeni otpad odložiti na mjesta pristupačna i dostupna za prihvat i utovar kamionima.

Službenici službe za komunalne poslove kordinirat će ovu akciju sa komunalnim poduzećima koja će odvoziti prikupljeni materijal na gradsku deponiju.

Zainteresirani  građani, povjerenici mjesnih zajednica, eko udruge i škole  mogu se obratiti na brojeve eko-telefona  505-511, 505-556 i  505-504 radi odvoza prikupljenog materijala na deponiju.

Apeliramo ovim putem na sve građane da se pridruže akciji, te da kućni i  otpad odlažu u za to predviđene posude,  kako bi  svi skupa doprinjeli urednijem izgledu grada.