FOTO  Mostar: Potpisan sporazum o suradnji između FPMOZ-a i PMF-a Split

Mostar: Potpisan sporazum o suradnji između FPMOZ-a i PMF-a Split

Fakulteti potpisnici ovog Sporazuma će promicati suradnju na područjima od zajedničkog interesa kroz sljedeće aktivnosti: razmjena nastavnog kadra i studenata, izrada i realizacija zajedničkih studijskih programa na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, organizacija zajedničkih seminara, radionica i drugih akademskih susreta o pitanjima od zajedničkog interesa, prijave zajedničkih projekata kao i promicanja zajedničkog istraživanja.

Sporazum je ispred Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti potpisao dekan prof.dr.sc. Mario Vasilj, a ispred Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu dekan prof.dr.sc. Ante Bilušić.

HERCEGOVINA.info