Mostar: Održana promocija diplomanata Pravnog fakulteta

Mostar: Održana promocija diplomanata Pravnog fakulteta
Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić je naglasio kako Pravni fakultet osim obrazovne i znanstveno-istraživačke u znatnoj mjeri ispunjava i svoju društvenu misiju.

„Kada vidimo vas ovdje okupljene i ujedinjene diplomande iz raznih krajeva, upravu fakulteta, profesore, asistente, djelatnike, tek tada možemo shvatiti koliko je ovom Sveučilištu, ali i cijelom našem društvu važan Pravni fakultet. Društvu jer je vladavina prava ono što nas može izvući iz brojnih kriza i ponora u kojima se ova zemlja nalazi", kazao je Tomić.

Dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Sabrina Horović istaknula je kako se Pravni fakultet trudi obrazovati mlade i perspektivne ljude čije će znanje odgovoriti potrebama sredine i tržištu rada.

Promovirano je 230 prvostunika i magistara prava. Na svečanosti su dodijeljene i Dekanove nagrade za najuspješnije studente Pravnog fakulteta.

SUM.BA