Mostar: Održana promocija 246 studenata Ekonomskog fakulteta

Mostar: Održana promocija 246 studenata Ekonomskog fakulteta
Diplome su primili magistri znanosti (VII/2), sveučilišni specijalisti ekonomije, diplomirani ekonomisti (Poslovna ekonomija - Nastavni plan broj 4), stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij - 3 godine), prvostupnici /bachelori ekonomije (preddiplomski studij -4 godine), magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij), magistri ekonomije (jednogodišnji diplomski studij).

U glazbenom dijelu nastupila je klapa Drača./HMS/