MOSTAR Komunalni redari za tri tjedna uradili dosta posla, evo i šta ...

MOSTAR Komunalni redari za tri tjedna uradili dosta posla, evo i šta ...
Hercegovina.info

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara u okviru koje djeluje komunalno redarstvo, putem četiri komunalna redara, provela je u razdoblju od početka njihovog djelovanja (od 17.5. do 11.6.) niz aktivnosti u provođenju kontrola nad poštivanjem komunalnog reda u Mostaru.

Komunalni redari, ostvarajući intenzivan kontakt sa građanima Grada Mostara, svakodnevno dobivaju pritužbe i zahtjeve za izlazak na područje cijelog grada, kako bi identificirali stanja i pojave koje narušavaju integritet javnih površina sa aspekta primjene odredaba Odluke o komunalnom redu.

Također, nadzori komunalnih redara svakodnevno se odvijaju i po službenoj dužnosti. Tako je u navedenom razdoblju obavljeno 20 nadzora komunalnih redara u predmetima stanja čistoće u gradu, deponiranja otpadnog građevinskog materijala, kao i krutog otpada na nedozvoljen način, o čemu su sačinjeni zapisnici koji će poslužiti komunlanim inspektorima za poduzimanje daljnjih aktivnosti.

Komunalni redari svakodnevno poduzimaju i preventivne aktivnosti, upozoravajući fizičke i pravne osobe na štetnost postupaka kojima se ugrožava integritet javnih površina, te na moguće prekršajne sankcije kojima mogu biti izloženi nastave li se ponašati na nedozvoljen način.

Posebno vrijedi istaknuti aktivnosti komunalnih redara poduzetih u funkciji pomoći komunalnim inspektorima u razdoblju od 24. svibnja do 31. svibnja, kada su ad-hoc nadzorom u predmetima zauzimanja javnih površina bez odobrenja od strane nadležnog organa, podijeljeni u timove izvršili obilazak 98 ugostiteljskih objekata na području Mostara.

Tom prilikom sačinili su listu objekata koji su javne površine zauzeli u svrhu obavljanja djelatnosti bez pribavljenog odobrenja.

Navedena lista poslužila je komunalnoj inspekciji kao polazište za ograničene nadzore koji se trenutno odvijaju i obuhvaćaju samo objekte koji su bez odgovarajućeg Rješenja od strane nadležnog organa zauzeli javne površine, te će se u tom smislu prema istima poduzeti mjere u skladu sa zakonom, navedeno je iz Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara.