Mostar: Dvodnevna obuka za romske nevladine organizacije

Mostar: Dvodnevna obuka za romske nevladine organizacije
Po riječima službenice za odnose s javnošću mostarskog OESS-a Radmile Borozan, cilj je obuke osnažiti kapacitete romskih nevladinih organizacija kako bi samostalno mogli pisati prijedloge projekata te aplicirati za fondove namijenjene za stambeno zbrinjavanje Roma.

"S praktičnim vježbama tokom ovog treninga bit će razvijen jedan logički okvir za pisanje prijedloga projekta koji će oni moći koristiti i za bilo koju drugu vrstu sredstava namijenjenih za romsku populaciju u BiH.

Kroz ove treninge nastojimo ojačati i suradnju između predstavnika lokalne vlasti koji imaju obavezu implementacije akcionih planova za Rome u BiH, na koje se BiH obavezala pristupom 'Dekadi Roma', a isto tako omogućiti im određen model rada koji mogu i dalje koristiti bez obzira na to o kojoj je vrsti sredstava riječ", kazala je Borozanova.

U radu seminara sudjeluju predstavnici romskih nevladinih organizacija, romskih aktivista, centara za socijalnu skrb i općinskih odjela iz Konjica, Jablanice, Stoca, Čapljine i Mostara.

(Fena)