Live video stream javne tribine: Novi politički odnos EU prema BiH i ustavnom položaju Hrvata

Live video stream javne tribine: Novi politički odnos EU prema BiH i ustavnom položaju Hrvata
Gosti tribine su:
- Davor Ivo Stier (Europski parlament)
- Mile Lasić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
- Ivan Vukoja (Institut za društveno-politička istraživanja)

Na sljedećem linku www.habena.ba večeras možete pratiti live video stream javne tribine:
"NOVI POLITIČKI ODNOS EU PREMA BIH I USTAVNI POLOŽAJ HRVATA"