Katarina Zovko Ištuk: Moja ljubav, moj Mostar grad

Katarina Zovko Ištuk: Moja ljubav, moj Mostar grad
Pogledaj u ovo nebo
što se plavi iznad grada,
pogledaj u brda, sva ta
što se nižu oko njega,
kao zlatna niska oko vrata.

U sutonu poseban je,
meni tada čaroban je,
kroz sredinu rijeka pjeni,
uz nju spava, moj grad sneni.

Ja te volim svom silinom,
ti najljepši grade moj,
s ponosom ću svima reći
ja sam tvoja , ti si moj.

Za mene ti uvijek bit ćeš
najljepši i tako drag,
za mene ti uvijek bit ćeš
moja ljubav, moj Mostar grad.

Kud god odem, vraćam ti se
živjet drugdje, ne bih znala,
ti si meni dušu dao,
ja sam tebi srce dala.

Volim tebe, moj voljeni,
ja za druge ne bi znala,
ovo može priznat samo
zaljubljenik od Mostara.

KATARINA ZOVKO - IŠTUK 24. O8. 2014.

HERCEGOVINA.info