Istina o Liska parku u Mostaru

Do završetka rata nema vojne akcije HVO-a u BiH u kojoj nisam sudjelovao niti ima linije u Mostaru na kojoj nisam bio i protiv Srba i protiv Muslimana. Zašto ovo sve navodim? Zato što sam sudionik toga vremena i svjedok jedne neviđene manipulacije sa Liska parkom u Mostaru.

Na početku treba jasno naglasiti da je uništavanje bilo rušenjem ili šaranjem nečijeg groba sramota za svaku osudu! Ali ovdje se radi o nečem drugom. Šta sa činjenicom koja je neoboriva da takve incidente netko namjerno izaziva svojim postupcima i onda od sebe pravi žrtvu? Tijekom rata protiv Srba u Liska ulici nalazio se park. Prekrasna zelena površina. Preko puta parka je bio Dispanzer koji postoji i danas i mrtvačnica. U jeku najvećeg rata, kada su Srbi stotinama granata dnevno napadali cijeli Mostar stradavali su civili i vojnici HVO-a. Tada Armije BiH u Mostaru nije bilo. Bila je jedna jedinica koja je nosila naziv Mostarski bataljon i koja je bila pod zapovjedništvom HVO-a a u kojoj su dominirali Bošnjaci. Jako veliki broj teških bolesnika koji je od prije rata ležao u Dispanzeru i koji su tu dočekali rat, umirali su svakodnevno. Veliki broj tih bolesnika koji su umirali pa onda i civila i vojnika svih nacionalnosti koji su ginuli po gradu sahranjivan je u Liska parku isključivo jer je tu bilo najpogodnije i jer pojedini nisu imali gdje jer se veliki dio grobalja nalazio na lijevoj obali grada pod okupacijom Srba.

Dogovor obrane grada je bio da se nakon prestanka ratnih djelovanje svi mrtvi iz parka prebace u svoja groblja. U taj park, u vremenu rata sa Srbima, su se kopali isključivo vojnici HVO-a svih nacionalnosti i civili svih nacionalnosti. Početkom izbijanja rata sa Muslimanima Liska park koji je pretvoren u groblje ostaje na teritoriju koji kontrolira HVO. Vojnici Armije BiH, koja se oformila nakon oslobađanja grada Mostara od Srba, su ostali na lijevoj obali i dijelom na desnoj obali Neretve. Tako su svoje mrtve vojnike i civile u ratu protiv Hrvata, sahranjivali na svom djelu teritorija a nikako u Liska park. U parku su se i dalje sahranjivali civili koji su umirali i ginuli na dijelu grada pod kontrolom HVO-a i koji se nisu imali gdje sahraniti. Tako je bilo do završetka rata. Kad je rat prestao i kada su potpisani mirovni sporazumi, tijela svih Hrvata i svih Srba su iskopana i prenesena u svoja groblja. Takav je bio dogovor. Očekivalo se i od Muslimana da iskopaju svoje mrtve i prenesu ih u svoje hareme. Međutim umjesto iskapanja, Bošnjaci su počeli sa podizanjem čvrstih spomenika nišana na mjestima gdje su bila obilježja grobova ispisana na drvenim nišanima ili na običnim drvenim daskama. Čak su podigli i spomenik poginulim vojnicima Armije BiH u parku iako nitko od vojnika Armije BiH tu nije ni teoretski mogao biti pokopan.

Počeli su u srcu desne obale Neretve gdje su Hrvati većina kršeći ranije postignuti dogovor, na silu pretvarati park u harem. Do dana današnjeg Bošnjaci niti pomišljaju na preseljenje tijela svojih mrtvih u svoje hareme već naprotiv vrlo agresivno nastupaju kada se ta tema stavi na dnevni red. E sada dolazi pravo pitanje! Tko i zašto toliko godina manipulira mrvim ljudima iz Liska parka? Liska park je u svih Bošnjaka i u njihovim medijima već proglašen Liska haremom. Organiziraju se masovne organizirane posjete grobištima u Liska parku. I pored velikih regularnih harema u gradu Mostaru, Bošnjačkim političarima ne pada na pamet da mrtve pokopaju na sveta mjesta koja su predviđena za to.

Teška je ovo tema i teško da neće izazvati reakcije sa svih strana ali ako je istina ta koja uvijek pobjeđuje i ako se sve ruši što je na laži nastalo onda se ona mora jasno i glasno reći. Liska park osim što služi Bošnjačkim političarima u dnevnopolitičke svrhe, očito im služi i za trajna izazivanja međunacionalnih incidenata i grubo iskrivljavanje povjesti grada Mostara. Liska park je ustupio privremeno počivalište svim nevinim žrtvama grada Mostara i nitko ni od Hrvata koji su tada vladali gradom a niti od malobrojnijih Srba nije imao ništa protiv. Ako su Hrvati i Srbi nakon rata premjestili tijela svojih mrtvih na adekvatna za to predviđena groblja, postavlja se pitanje iz kojih razloga to ne žele Bošnjaci uraditi. Zašto svojim pokojnim ne žele dati vječni mir i spokoj koji su zaslužil.

Autor je hrvatski branitelj, podaci poznati uredništvu

poskok.info