Gotovo svi Mostarci imaju svoga liječnika

Gotovo svi Mostarci imaju svoga liječnika

Zbog toga je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a ove godine ponovno pozvao osigurane osobe da do 15. prosinca 2012. godine odaberu doktora medicine, stomatologije i primarne zdravstvene zaštite, odnosno obiteljskog liječnika, kao i pedijatra za djecu do sedam godina. No, ovog puta građani su to jako ozbiljno shvatili što je za Dnevni list potvrdila službenica iz Doma zdravlja Mostar. Prema njezinim riječima, Mostarci su jako dobro upućeni i već gotovo svi imaju svog obiteljskog liječnika.

Veliko zanimanje

- Nitko još nije tražio da mijenja liječnika ili pitao za pomoć pri odabiru, kazala je službenica iz obiteljske medicine mostarskog Doma zdravlja navodeći kako to pokazuje da Mostarci već imaju izgrađen odnos sa svojim liječnicima koji, sudeći prema stanju na terenu, žele i  sačuvati.

Zadovoljstvo ovogodišnjom registracijom nije skrivao ni glasnogovornik ZZO-a HNŽ-a  Dalibor Ravić koji kaže da su pokazatelji s terena veoma pohvalni.
- Zanimanje građana je sada jako veliko, ali još uvijek nemamo podatke u informatičkom sustavu jer domovi zdravlja nama dostavljaju podatke koji se trebaju objediniti kasnije.Međutim, ono što na terenu vidimo i doznajemo jest da su ljudi odabir liječnika shvatili jako ozbiljno, što nas zaista raduje, kazao je Ravić navodeći  da su tiskanice i formulari podijeljeni po domovima zdravlja već u dobroj mjeri popunjeni.

No, oni koji to još nisu uradili, kako naglašava, imaju vremena do 15. prosinca, kad će svaka obitelj već imati odabranog obiteljskog liječnika.
-Svi oni koji ne budu odabrali svog liječnika do 15. prosinca, prema pravilniku ZZO-a, ipak će, kaže Ravić, dobiti svog liječnika. Njima će ZZO dodijeliti one timovi koji ne budu do tada ispunili kvotu od 2000 stanovnika po jednom timu, prema najbližoj zdravstvenoj ustanovi mjesta prebivališta.

Postupak registracije


Registracija se provodi popunjavanjem izjave, koje moraju biti dostupne u svim domovima zdravlja i područnim uredima. Osigurana osoba se opredjeljuje za liječnika u pravilu u domu zdravlja ili ambulanti kojoj, prema mjestu stanovanja, zemljopisno pripada te se vrši za cijelu obitelj, ali je moguća i za pojedinačne članove.Po završenoj registraciji, u roku od 30 dana, dom zdravlja će osigurati prijenos zdravstvenih kartona osiguranih osoba kod liječnika kod kojih su registrirani. Djeca do 7 godina registriraju se kod pedijatra u Službi za zaštitu predškolske djece.

Nadležnosti izabranog liječnika obiteljske medicine

Izabrani liječnik obiteljske medicine utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo, određuje izolaciju osigurane osobe ako postoji sumnja da se radi o zaraznoj bolesti, određuje potrebu prijevoza, a samo iznimno daje prijedlog liječničkom povjerenstvu područnog ureda Zavoda za skuplje javno prijevozno sredstvo za osiguranu osobu s obzirom na njezino zdravstveno stanje i udaljenost odredišta.Također ocjenjuje stupanj trudnoće osiguranice radi određivanja porodiljnog dopusta i porođaja na osnovi nalaza i mišljenja specijalista ginekologa.Utvrđuje potrebu izostanka osiguranika s posla radi njege bolesnog člana obitelji te daje mišljenje je li bolovanje osiguranika svjesno prouzročeno, odnosno jeli ozdravljenje namjerno sprječavano.Uz sve još utvrđuje potrebu pratnje bolesnika za vrijeme putovanja te daje mišljenje o potrebi boravka pratitelja za vrijeme liječenja u drugom mjestu na području FBiH.Također, daje prijedlog nadležnom liječničkom povjerenstvu Zavoda u vezi sa stjecanjem prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta kojem je potrebna pojačana skrb i njega te odobrava promjenu mjesta boravka za vrijeme bolovanja osiguranika, ako bi promjena mjesta boravka povoljno utjecala na brže ozdravljenje i osposobljavanje osiguranika za rad. Upućuje osiguranu osobu osnovom njezinog prigovora liječničkom povjerenstvu Zavoda radi davanja ocjene, nalaza i mišljenja i, dakako, upućuje osiguranika liječničkom povjerenstvu Zavoda radi utvrđivanja prava na bolovanje i duljine trajanja bolovanja nakon proteka roka trajanja bolovanja iz propisa koji donosi ministar nadležan za zdravstvo.Liječnik obiteljske medicine također odlučuje o potrebi upućivanja osiguranika na ocjenu invalidnosti, upućuje ga na potrebnu dijagnostičku obradu, te s kompletiranom medicinskom dokumentacijom upućuje osiguranika na ocjenu invalidnosti nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja te obavlja i druge poslove u vezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa sklopljenim ugovorom sa Zavodom.