Gospodarska komora Mostara povodom smrti pješaka na Bulevaru

Središnja gradska zona Mostara
Središnja gradska zona Mostara
...nažalost, ništa u Mostaru ne može biti dovoljno snažan motiv da se blagovremeno reagira u smislu otklanjanja opasnosti po ljude i imovinu na kritičnim mjestima.

Kao udruga privatnih poduzetnika, Gospodarska komora Grada Mostara predložila je prije nepunih godinu dana ideju preuređenja i proširenja dijela namijenjenog za pješake na raskršću ulica Bulevar i Franjevačka.

Naša inicijativa odnosila se na drugačije urbanističko rješenje prilikom obnavljanja zgrade na raskrižju ulica Bulevar i Franjevačka (na semaforima), jer smo smatrali kako se na taj način može višestruko poboljšati i prometnu i turističku, a u konačnici i estetsku sliku ovoga dijela grada

Tom prilikom obratili smo se Odjelu za graditeljstvo i urbanizam Gradske uprave sljedećim riječima:

„Prilikom obnavljanja zgrade na rečenoj lokaciji treba uzeti u obzir akutnu potrebu proširenja trotoara, prije svega radi sigurnosti građana i turista na mjestu koje je vrlo frekventno i po pitanju motornog i pješačkog saobraćaja.

Ukoliko se ništa ne promijeni ovakvo stanje dugoročno ugrožava živote pješaka, jer 90% turista koji dođu posjetiti Stari most prolaze tim trotoarom. Posebnu pozornost moramo obratiti na učenike koji dolaze organizirano - ekskurzije i izleti, a prolaze navedenim putem".

Sugerirali smo da bi se pomicanjem građevinske linije zgrade za 1 (jedan) metar dalje u odnosu na dosadašnju, riješio ovaj vrlo veliki problem koji se direktno odražava na sliku Mostara i na turistički potencijal grada, a prije svega sigurnost turista koji dolaze u grupama.

Turističke agencije, članice Komore, ali i one koje su učlanjene u Turistički klaster Hercegovine, građevinske i druge kompanije iz naše udruge/udruženja, također su se pridružile inicijativi da prilikom obnavljanja zgrade na rečenoj lokaciji treba uzeti u obzir akutnu potrebu proširenja trotoara, prije svega radi sigurnosti građana i turista na mjestu koje je vrlo frekventno i po pitanju motornog i pješačkog saobraćaja.

U tom smo kontekstu više puta podsjećali gradske vlasti i na potrebu za uređenjem i jasnim označavanjem podvožnjaka na tom području, kako bi se kod pješaka stvarala navika njegova korištenja.