FOTO  FPMOZ: Upiši svoj studij u akademskoj godini 2017/2018.

fpmoz
Prijave za razredbeni postupak zaprimat će se od 19.6.2017. - 3.7.2017.

U svrhu prijave za razredbeni postupak treba dostaviti:

Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i vjenčani list (ako je mijenjano prezime);

Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature (Svjedodžbe trebaju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog Fakulteta gdje se nalaze originali). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o istovrijednosti svjedodžbi.;
Potvrda o prebivalištu;

Popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular dobijete na Fakultetu) (Ukoliko se prijavljujete na dvopredmetne studije, popunjavate dvije prijave - za svaki studij posebno- ali predajete jednu dokumentaciju);

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti: 154 921 200 516 915 4 kod Intesa Sanpaolo banka d.d.;
Za Studij kineziologije i za stručni Studij kineziologije liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika, sa naznakom da je student sposoban za upis i studij na Studiju kineziologije, odnosno stručni Studij kineziologije na FPMOZ.

Razredbeni postupak:

Razredbeni postupak održat će se 4. i 5. srpnja 2017.

Detaljniji raspored održavanja razredbenih ispita za pojedine studije moći će se vidjeti na oglasnim pločama Fakulteta i na web stranici www.fpmoz.ba.

Napomena: Svaki pristupnik za vrijeme prijemnog ispita treba imati osobni dokument sa slikom.

Na razredbenom ispitu za Studij kineziologije Plivanje je eliminatorno, ukoliko student ne zadovolji na plivanju, gubi pravo pristupa polaganju ostalim elementima razredbenog ispita.

Ukoliko pristupnik na razredbenom ispitu na Studiju glazbene umjetnosti ne zadovolji na Solfeggio neće moći upisati studij u statusu redovito uz potporu ministarstva. Pravo upisa na instrumentalne smjerove steći će oni pristupnici koji na razredbenom postupku postignu minimalno 90 bodova iz sviranja glavnog instrumenta.

Svi pristupnici za studij kemije dužni su posjedovati slijedeće tijekom prijemnog ispita:

osobni identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica ili putovnica),
kemijsku i grafitnu olovku,
kalkulator,
periodni sustav elemenata.

Na dvopredmetnim studijima pristupnici trebaju položiti prijemni ispit za oba studija na koja su se prijavili da bi se mogli upisati redovito. Ukoliko pristupnik na prijemnom ispitu ostvari prvenstvo samo na jednom od studija na koje je izlazio, tada taj studij upisuje po cijeni redovitog , a drugi studij po cijeni redovitog uz plaćanje.

Upisi na Fakultet

Nakon završetka razredbenog postupka u I. (srpanjskom) roku raspisuje se Natječaj za preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku.

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

Index i upisni materijal
Dvije fotografije (format 4/6);
Originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak);
Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa.

Informacije o svakom studiju i primjer razredbenih ispita možete pogledati na linku