FOTO  FPMOZ Sveučilišta u Mostaru organizator europske konferencije

fpmoz

uZadru će se od 4. do 6. rujna 2014., pod pokroviteljstvom International Geographical Union EU održati međunarodna znanstvena konferencija „Suvremeni razvoj europskih ruralnih prostora". Konferencija su organizirali Fakulteti iz zemalja članica EU Slovenije i Hrvatske i po prvi put u organizaciji europske konferencije sudjeluje FPMOZ Sveučilišta u Mostaru kao predstavnik zemlje pristupnice EU.

Glavne teme i problemska pitanja postavljena su kroz Suvremeni razvoj, Demografske i socijalne aspekte razvoja ruralnih područja: demografske promjene, obrazovanje u seoskim sredinama, žene u ruralnom kontekstu, socijalna uključenost, ekonomska preobrazba ruralnih područja (od proizvodnje do potrošnje područja), razvoj turizma u ruralnim područjima, pitanjima zaštite okoliša u ruralnim područjima: poljoprivredna preopterećenosti, korištenju zemljišta sukoba, lokalizacija infrastrukture u ruralnim područjima (zbrinjavanje otpada, opskrbe energijom i sl).

Dekan Fakulteta Prof.dr.sc. Mario Vasilj naglašava važnost uključivanja i suradnje s Fakultetima iz zemalja članica Europske Unije "Organizirajući Konferenciju želja nam je da kroz razmjenu znanja i iskustava, sagledamo ne samo stvarne potencijale ove regije već i započnemo suradnju koja će izaći iz uskih lokalnih i nacionalnih okvira."

Pročelnica Odjela doc.dr.sc. Mirjana Milićević, kaže "Konferencija je interdisciplinarnog karaktera i otvorena je različitim perspektivama istraživanja suvremenih procesa u ruralnim područjima. Poseban naglasak bit će na procesima depopulacije i napuštanja poljoprivrednog zemljišta. Gledano s bosanskohercegovačke strane dosad zanemareno ruralno područje je područje puno potencijala u raličitim gospodrskim segmentima počevši od poljoprivrede do turističke valorizacije. Na žalost izostanak kvalitetne provedbe mnogih programa i projekata ruralnog razvoja, osobito u djelatnosti poljoprivrede nije prepoznat niti pravilno valoriziran od strane nadležnih institucija. Uz sve predispozije koje naši ruralni prostori imaju od povoljne klime, nezagađenog tla, vode, povoljnih bioloških značajki ovi prostori postaju područja sve veće depopulacije i zapuštanja. Stoga je važno i nužno sudjelovati i razmjeniti iskustva te uspostaviti suradnju na znastvenom, istraživačkom i operativnom nivou kako bi se ukazalo na pravilan pristup u daljem razvoju ruralnih područja."