FOTO  FPMOZ: Održan završni koncert baritona Hrvoja Merdže

koncert pavaroti
... - smjera solo pjevanja Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u klasi docentice Ademe Pljevljak-Krehić, uz klavirsku pratnju mr.art. Amele Plosko.

Na programu su bila djela sljedećih skladatelja: A. Caldare, N. Porpore, G. Fauréa, I. pl. Zajca, W. A. Mozarta i F. Schuberta.

Koncert je bio izuzetno dobro posjećen.

Sve fotografije u GALERIJI

HERCEGOVINA.info