FOTO  FPMOZ: Održan skup za strateško regionalno pilotiranje poduzetništva kao ključne kompetencije.

FPMOZ
...održan skup za strateško regionalno pilotiranje poduzetništva kao ključne kompetencije.

Program je počeo pozdravnim govorom, nakon čega je uslijedilo predstavljanje metodologije, instrumentarija, aktivnosti i zadaća te COP-a - SEECEL prezentacija, zatim rasprave, pitanja i odgovori.

HERCEGOVINA.info