Evo čemu služi wc-školjka uz električni otpad u Mostaru

Evo čemu služi wc-školjka uz električni otpad u Mostaru

Jedna wc-školjka koja je odložena nasmijala je Mostarce koji nikako da pridaju veću pažnju problemu s smećem na mostarskim ulicama.

Grad Mostar svojim građanima želi omogućiti kontejnere i selekciju otpada da ne žive uz smeće.

Javnost se zabavila uz kontejner predviđen za električni otpad.

 

Pojedinci pokušavaju izvući iz kontejnera nešto vrijedno prodaje kako bi prodali kao sekundarnu sirovinu, reciklaže koje su pokazale spaljene i nikad ispražnjene kontejnere za papir, staklo i plastiku, iako ih nema.