Dr. Zoran Tomić nagrađen za razvoj PR u BiH i regiji

Pored nagrađenih radova u više kategorija žiri je dodijelio i tri specijalne nagrade. Prof. dr. Zoran Tomić sa Sveučilišta u Mostaru dobio je „Specijalno priznanje za razvoj odnosa s javnošću u BiH i regiji", prof.dr. Nenad Brkić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za „Razvoj marketinga", a prof. Bojan Hadžihalilović sa Likovne akademije u Sarajevu za razvoj kreativnosti.

Nagradu za razvoj odnosa s javnošću ne samo u BiH nego i regiji dr. Zoran Tomić zaslužio je zbog stalne promicanja i razvoja odnosa s javnošću kao profesije. Dr. Tomić kroz svoje knjige, znanstvene  i stručne radove, svoju bogatu web stranicu, PR blog i PR Wiki, te zbog uvođenja novih i inoviranih sadržaja i predmeta na fakultetima i visokim školama u regiji,  značajno je promovirao i afirmirao profesiju PR-a. I zbog toga odnosi s javnošću danas postaju sve prisutniji u brojnim organizacijama, a svijest o važnosti odnosa s javnošću je sve izraženija.

Posebnost svečanosti No Limita bilo je proglašenje pobjednika The Intercontinental Advertising Cupa jednog od najvećih festivala oglašavanja kojeg organiziraju četiri najveća regionalna festivala. Žiri od 12 kreativnih lidera svijeta, koji je sudjelovao i na No Limitu završio je svoj posao u Sarajevu i sinoć je predstavio nagrađene radove.